Múzeum slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum v MartineKalendárium podujatí na rok 2017


Od roku 1991 sa v areáli Múzea slovenskej dediny konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru. Termíny a zameranie podujatí vychádzajú z kalendárneho a rodinného obyčajového cyklu a folklórnych tradícií jednotlivých regiónov severozápadného Slovenska. Podávajú obraz o každodennom a sviatočnom živote rôznych vekových, etnických, a socioprofesných skupín, ktoré tvorili stálu súčasť tradičných spoločenstiev severozápadného Slovenska.
Programy národopisného roka trvajú v uvedených termínoch od 10.00 do 16.00 hod.27. Etnologický rok

Veľká noc na dedine - 9. 4.
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.
Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/2458112, 0908154863, anna.kiripolska@snm.sk

Láska na dedine - 30. 4.
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/2458112, 0948028132, tatiana.kadlecova@snm.sk
Te prindžaras amen / Spoznajme sa - 14. 5.
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.
Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/4383294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Detská nedeľa - 28.5.
Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola - všetko pre detských návštevníkov.
Kontakt: Ing. Jaroslava ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Turčianske slávnosti folklóru - 11. 6.
33. ročník folklórneho festivalu Turca - festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb. Ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.
Kontakt: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, 043/4133153, palovcikova.zathurecka@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Na sv. Jána - 24. 6.
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/2458113 , radovan.sykora@snm.sk

Turčianska harmonika - 9. 7.
14. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.
Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com
Výroba a predaj: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/2458112, 0948028132, tatiana.kadlecova@snm.sk

Ľanová nedeľa - 23. 7.
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Liptovská nedeľa - 13. 8.
Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Liptov. Sprístupnenie jednej bytovej jednotky štvordomu z Hubovej.
Kontakt: Mgr. Katarína Očková, 043/2458114, 0908 902 651, katarina.ockova@snm.sk

Dožinky - 27. 8.
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113 , radovan.sykora@snm.sk

Človek a príroda - 10. 9.
"Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie živej a neživej prírody, hubárska poradňa.
Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Michalský jarmok - 24. 9.
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/2458112, 0948028132, tatiana.kadlecova@snm.sk

Keď sa zima opýta - 15. 10.
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Vianoce na dedine - 10. 12.
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/2458112, 0948028132, tatiana.kadlecova@snm.sk


Pozývame Vás na návštevu najväčšieho skanzenu na Slovensku.
Mapa stránky Posledná aktualizácia 1. 2. 2012 @ Webmaster