Múzeum slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum v MartineKalendárium podujatí na rok 2015


Od roku 1991 sa v areáli Múzea slovenskej dediny konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru. Termíny a zameranie podujatí vychádzajú z kalendárneho a rodinného obyčajového cyklu a folklórnych tradícií jednotlivých regiónov severozápadného Slovenska. Podávajú obraz o každodennom a sviatočnom živote rôznych vekových, etnických, a socioprofesných skupín, ktoré tvorili stálu súčasť tradičných spoločenstiev severozápadného Slovenska.
Programy národopisného roka trvajú v uvedených termínoch od 10.00 do 16.00 hod.25. Etnologický rok
v príprave


Pozývame Vás na návštevu najväčšieho skanzenu na Slovensku.
Mapa stránky Posledná aktualizácia 1. 2. 2012 @ Webmaster