Múzeum slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum v MartineKalendárium podujatí na rok 2014


Od roku 1991 sa v areáli Múzea slovenskej dediny konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru. Termíny a zameranie podujatí vychádzajú z kalendárneho a rodinného obyčajového cyklu a folklórnych tradícií jednotlivých regiónov severozápadného Slovenska. Podávajú obraz o každodennom a sviatočnom živote rôznych vekových, etnických, a socioprofesných skupín, ktoré tvorili stálu súčasť tradičných spoločenstiev severozápadného Slovenska.
Programy národopisného roka trvajú v uvedených termínoch od 10.00 do 16.00 hod.

Programový plagát Kalendárium 2014 - v pdf

23. Etnologický rok

Už sa fašiang kráti - 23. 2.
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

Veľká noc na dedine - 13. 4.
Vynášanie Moreny a prinášanie Letečka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, vytĺkanie vŕbových píšťaliek.

Stavanie májov - 27. 4.
Stavanie májov, ľúbostná poradňa, prezentácia jarných obyčají. Slávnostné otvorenie letnej sezóny v MSD.

U nás v Turčeku / Pei-uns i Tüez - 11. 5.
Prezentácia tradičnej kultúry karpatských Nemcov na Slovensku spojená so sprístupnením domu z Horného Turčeka.

Detská nedeľa - 25.5.
Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola. Všetko pre detských návštevníkov!

Dnes tovariš, zajtra majster - 8. 6.
Tradičná výroba ako inšpirácia študentov stredných škôl, prehliadka detských ľudových hudieb z Turca.

Turčianske folklórne slávnosti - 22. 6.
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Turčianska harmonika - 13. 7.
12. ročník podujatia venovaný vystúpeniu interpretov hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.


Ľanová nedeľa - 27. 7.
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Te prindžaras amen - Spoznajme sa - 10. 8.
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.

Dožinky - 24. 8.
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia tradičným spôsobom vrátane ručného mlátenia a mletia, ochutnávky cestovín, chleba a pečiva.

Človek a príroda - 14. 9.
"Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie živej a neživej prírody, hubárska poradňa.

Michalský jarmok - 28. 9.
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska.

Keď sa zima opýta - 12. 10.
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín, ochutnávky bylinkových čajov. Zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, zemiaková kuchyňa, súťaže v pečení a jedení zemiakovej baby.

Vianoce na dedine - 8. 12.
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie oblátok, zdobenie medovníkov.


Pozývame Vás na návštevu najväčšieho skanzenu na Slovensku.
Mapa stránky Posledná aktualizácia 1. 2. 2012 @ Webmaster