Múzeum slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum v Martine
Aktuality

 • Skladačka podujatí v MSD 2016
 • Zoznam organizátorov a kontakty pre účastníkov, výrobcov a predaj v Múzeu slovenskej dediny počas akcií národopisného roka
 • Stručný sprievodca po expozícii
 • na stiahnutie
 • Hromadné návštevy doporučujeme ohlásiť vopred na t.č.: (+)421-43-42 39 491
 • Láska na dedine - Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb. (30. 4.)
  Te prindžaras amen / Spoznajme sa - Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov. (14. 5.)
  Detská nedeľa - Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola. Všetko pre detských návštevníkov. (28. 5.)
  Turčianske slávnosti folklóru - 33. ročník folklórneho festivalu Turca - festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb. Ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. (11. 6.)
  Na sv. Jána - Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu. (24. 6.)
  Turčianska harmonika - 15. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov. (9. 7.)
  Ľanová nedeľa - Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre. (23. 7.)
  Liptovská nedeľa - Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Liptov. Sprístupnenie jednej bytovej jednotky štvordomu z Hubovej. (13. 8.)
  Dožinky - Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ochutnávky cestovín, chleba a pečiva. (27. 8.)
  Človek a príroda - "Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie živej a neživej prírody, hubárska poradňa. (10. 9.)
  Michalský jarmok - Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska. (24. 9.)
  Keď sa zima opýta - Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky a súťaže v príprave zemiakových jedál. (15. 10.)
  Vianoce na dedine - Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie oblátok, zdobenie medovníkov. (10. 12.)

  Pozývame Vás na návštevu najväčšieho skanzenu na Slovensku.
  Mapa stránky@ Webmaster