Odborní a prevádzkoví zamestnanci SNM v Martine


 • Astaloš Boris, RNDr. - kurátor - zoológ (MAK) -
 • Balošáková Nadja,Mgr. - kurátor (EM)
 • Bendík Andrej, Mgr., PhD. - kurátor - geológ, vedúci MAK (MAK) -
 • Bercíková-Zahradníková Elena, Mgr. - kurátor, etnológ; fond duchovnej a sociálnej kultúry, ľudovej hračky, ľudovej stravy a interiérových prvkov; metodik múzejnej pedagogiky; vedúca Oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok (EM)
 • Blahová Eva, Mgr. - kurátorka, dokumentaristka - fotoarchív (EM)
 • Both Marek, Mgr. - kurátor - archeológ (EM)
 • Brožová Alena - dokumentaristka (EM)
 • Daneková Adriana, Mgr. - kurátorka, fond Múzea kultúry Rómov na Slovensku (MKRS)
 • Dendisová Janka, Mgr. - účtovníčka (EM) - MD
 • Dériová Veronika, Mgr. (MD) - dokumentaristka, knihovníčka (MAK)
 • Dudková Eva,Mgr. - kurátor (EM)
 • Ďurdíková Jaroslava, Ing. - kultúrnopropagačná manažérka (MSD)
 • Ferklová Daša, PhDr. - etnografka, zbierkový fond remesiel, národopisnej fotografie a filmu; vedúca Oddelenia etnografických a historických zbierok (EM)
 • Gazdíková Alžbeta, PhDr. - etnografka, zbierkový fond odevu a textilu (EM)
 • Halmová Mária, PhDr. - riaditeľka SNM v Martine
 • Haršányiová Monika, Ing. - finančná referentka, vedúca ekonomického oddelenia (EM)
 • Horváthová Lýdia - dokumentátorka (MMB)
 • Kadlecová Tatiana, Mgr. - kurátorka (MSD)
 • Kiripolská Anna, PhDr. - etnografka, fond ľudového nábytku (MSD)
 • Kiripolská Milena, Mgr. - vedúca oddelenia propagácie a marketingu (EM)
 • Kozáková Vlasta, Ing. (EM) - lektorka, múzejná pedagogička, referentka pre komisionalny tovar
 • Lanková Miroslava - dokumentaristka, kustódka (MSD)
 • Mores Ľubomír - výstavný referent (EM)
 • Nemčeková Jana, Mgr. - účtovníčka (EM)
 • Neplech Jaroslav, Ing. - referát BOZP, správca prevádzky MSD (MSD)
 • Očka Stanislav, Mgr - botanik (MAK)-
 • Očková Katarína, Mgr. - etnografka, vedúca MSD (MSD)
 • Pastieriková Marta, PhDr., CSc. - etnografka, zbierkový fond ľudového umenia a keramiky (EM)
 • Pekariková Barbora, Mgr. - historička umenia (EM)
 • Peťová Anna, PhDr. - knihovníčka (EM)
 • Sedláčková Michala, Mgr. - archivárka/historička, kurátorka fondu kultúrna história (EM) - MD
 • Segľová Lucia, Mgr., Ph.D. - kurátorka (MKRS)
 • Siekliková Tatiana, PhDr. - etnografka, kurátorka, fond Múzea kultúry Čechov na Slovensku (MKCS)
 • Stareková Terézia, Ing. - správa budov (EM)
 • Straková Slávka, Mgr. - lektorka (MAK); kultúrno-propagačný manažér (MSD)
 • Sýkora Radovan, Mgr. - kurátor - etnograf, fond poľnohospodárstva, zberného a koristného hospodárenia (MSD)
 • Váleková Monika,Mgr. PhD. - kurátorka (MMB)
 • Zelinová Hana, PhDr. - zástupkyňa riaditeľky SNM v Martine, etnografka, fond Múzea kultúry Čechov na Slovensku (EM, MKCS)
 • Žiak Matej, RNDr. - kurátor, entomológ (MAK)


  Vysvetlivky:
  EM - Etnografické múzeum
  MD - materská (rodičovská) dovolenka
  MAK - Múzeum Andreja Kmeťa
  MKRS - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
  MKCS - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
  MMB - Múzeum Martina Benku
  MSD - Múzeum slovenskej dediny (skanzen)
  - Domovská stránka zamestnanca
  - E-mailový kontakt na zamestnanca