Slovenské národné múzeum v Martine má nasledovné organizačné zložky:


Útvar riaditeľa
Oddelenie ekonomicko-prevádzkové
Oddelenie prezentácie a marketingu
Oddelenie etnografických a historických zbierok
Knižnica a archív
Múzeum slovenskej dediny
Múzeum Andreja Kmeťa
Múzeum Martina Benku
Múzeum Karola Plicku
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku