Mapa stránky

Hlavná stránka
História
Dôležité dokumenty
Organizačná štruktúra
  • Úsek riaditeľa

  • Ekonomické oddelenie

  • Prevádzkové oddelenie

  • Oddelenie prezentácie a marketingu

  • Oddelenie etnografických a historických zbierok

  • Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierok

  • Múzeum slovenskej dediny

  • Múzeum Andreja Kmeťa

  • Múzeum Karola Plicku

  • Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

  • Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

  • Knižnice a archív

  • Zložky múzea
  • Etnografické múzeum

  • - História
    - Sídlo
    - Expozície
    - Knižnica a archív
    - Informácie pre návštevníkov
    - Kde nás nájdete
  • Múzeum Andreja Kmeťa

  • - Andrej Kmeť
    - História
    - Zamestnanci
    - Stála expozícia
    - Výstavy
    - Publikácie
    - Knižnica
    - Zbierky
    - Fotogaléria
    - Cenník
    - Parkovanie v okolí
    - Kde nás nájdete
  • Múzeum Martina Benku

  • - Sídlo
    - Expozícia
    - Informácie pre návštevníkov
    - Kde nás nájdete
  • Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

  • - Sídlo múzea
    - O múzeu
    - Fotogaléria
    - Informácie pre návštevníkov
    - Kde nás nájdete
  • Múzeum slovenskej dediny

  • - O múzeu
    - Expozícia
    - Odborní pracovníci
    - Kalendárium
    - Informácie pre návštevníkov
    - Škola v múzeu
    - Občianske združenie JH
    - 2 % z dane
    - Fotogaléria
    - Mapa skanzenu
    - Kde nás nájdete
  • Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

  • - Sídlo
  • Múzeum Karola Plicku

  • - Karol Plicka
    - História
    - Expozícia
    - Fotogaléria
    - Informácie pre návštevníkov
    - Kde nás nájdete
    Výstavy a podujatia
  • Výstavy v minulosti

  • Podujatia v Múzeu slovenskej dediny

  • Expozície
  • Etnografické múzeum

  • Múzeum Andreja Kmeťa

  • Múzeum Martina Benku

  • Múzeum slovenskej dediny

  • Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

  • Múzeum Karola Plicku

  • Zbierky
  • Etnografické

  • Archeologické

  • Kultúrno - historické a výtvarné

  • Fond národopisnej fotografie

  • Múzea Andreja Kmeťa

  • Múzea Martina Benku

  • Múzea kultúry Čechov

  • Múzea kultúry Rómov


  • Vedeckovýskumná činnosť
    Edičná činnosť
  • Zborník Etnografia

  • Zborník Kmetianum

  • Príležitostné

  • Knižnice a archív
  • Knižnica Etnografického múzea

  • Knižnica Múzea Andreja Kmeťa

  • Archív

  • Informácie pre návštevníkov
  • Otváracie hodiny

  • Vstupné

  • Služby návštevníkom

  • Granty a projekty
  • Nórsky finančný mechanizmus

  • Regionálny operačný program

  • APVV

  • Seminár geológov múzeí SR a ČR 2010

  • Zaujímavosti
  • Tvorivá dielňa v MSD

  • Sprievodca po archíve SNM

  • Virtuálna prehliadka expozícií SNM v Martine

  • Kde nás nájdete
    Linky