Okres Martin

Veľká Fatra - JASKYŇA MAŽARNÁ


Prístup na lokalitu: Jaskyňa sa nachádza vo Vápennej doline, ľavostrannej doline Gaderskej doliny masívu Tlstej vo Veľkej Fatre (synonymum Mažiarna, Mážarna, jaskyňa v Tlstej, VA-9). Nachádza sa vo výraznom bralnom pásme, pričom samotná jaskyňa laterálne prechádza do výrazných previsov. Jaskyňa patrí do Veľkofatranského krasu katastrálneho územia Blatnice.

Východiskom prístupu k jaskyni je obec Blatnica, do ktorej možno dôjsť od Martina a od Kremnice (resp. Banskej Bystrice) po hlavnej ceste č. 65 (odbočka v obci Karlová). Bezplatne parkovať možno na konci obce Blatnica, alebo pri chatovej osade Gader, asi 500 m v Gaderskej doline (vjazd motorovým vozidlom ďalej do doliny je zakázaný). Odtiaľ sa pokračuje pešo po asfaltovej ceste (turistický chodník č. 8648 - žlté značenie) a pred horárňami pod Blatnickým hradom sa odbočí doprava (turistický chodník číslo 2 724 - modro značený) a pomerne strmým chodníkom stúpame k jaskyni. Doba výstupu od Blatnice je 1:30 - 2 hodiny. Od jaskyne možno pokračovať na vrchol Tlstej s kruhovým výhľadom. Meraný bod je v nadmorskej výške 930 m.Poloha lokality - súradnice: 48o56'24.07" S, 18o57'40.84" V

Opis lokality: Jaskyňa sa nachádza v strednotriasových (druhohorných) gaderských vápencoch chočského príkrovu. Je vytvorená v mohutnom brale v závere dolinky Mažarná (pravá vetva Vápennej doliny), pričom jej pokračovaním do strán sú výrazné previsy. Samotný priestor jaskyne za veľkým portálovým vstupom, tvorí horizontálna, široká, ale pomerne nízka chodba, ktorá sa na konci delí na dve časti. Celková známa dĺžka jaskyne je 130 metrov. Dno jaskyne tvorí zväčša ostrohranná drvina kryogénneho charakteru (vplyv mrazového zvetrávania), v malej miere aj opracované klasty, ktoré predstavujú krátkodobý transport vo vodnom prostredí. Výzdobu tvoria stalagnátové stĺpy, sintrové jazierka a mäkký sinter bielej, žltkastej až béžovej farby. V jarných mesiacoch prúdi jaskyňou občasný vodný tok. Priemerná vlhkosť jaskyne je 92% a teplota okolo 6oC. Jaskyňa sa svojou genézou radí medzi svahové a vznikala približne pred 15 miliónmi rokov, pričom v súčasnosti je v senilnom štádiu vývoja, podobne ako aj jej výzdoba.
V zimných mesiacoch sa vytvára v portálovom vstupe jaskyne krásna zimná ľadovo-kvapľová výzdoba.

História: Prítomnosť vody v jaskyni podmienila aj jej návštevnosť. Osídlenie jaskyne bolo doložené už v strednom eneolite (2600 - 2200 p. n. l.) až dobe bronzovej, pričom patrí medzi najvyššie položené obývané jaskyne na Slovensku. V novoveku slúžila jaskyňa ako útočisko pastierov valaskej kolonizácie, až do nedávnej minulosti (pastieri, lesníci, využitie počas Slovenského národného povstania). Na začiatku 20. storočia tu bratia Siakeľovci, rodáci z Blatnice, natočili prvý slovenský film Jánošík.

Prvý doložený výskum jaskyne urobil Pavel Križko v druhej polovici 19. storočia, pričom našiel kostrové zvyšky ľudí z eneolitu (potvrdené podľa črepov, kostry sa stratili) a medveďa jaskynného (Ursus spelaeus Ros.). V 50. rokoch 20. storočia sa v jaskyni uskutočnil revízny archeologický výskum Archeologického ústavu SAV pod vedením Dr. Bártu a v 70. rokoch paleontologicko - zoologický výskum (viedol ho prof. V. Ložek) a speleologický výskum (pod vedením P. Mittera). V zimných mesiacoch sa jaskyňa stáva zimoviskom pre netopiere, pričom je stabilne zabezpečené ich sčítavanie a kontrola zo strany odborných pracovníkov.

Obmedzenia: Jaskyňa Mažarná je prírodnou pamiatkou. V zimných mesiacoch je zimoviskom netopierov, ktoré sú na Slovensku zákonom chránené. Vstup do jej priestorov je zakázaný.

Autorizácia: AB

Literatúra: [10], [186], [203], [237]

Tlač stránkyJava Script ze stránky - www.jaknaweb.com
Lokality na území okresu Martin
Posun hore
BELÁ-DULICE - Došná dolina
BLATNICA - jaskyňa Mažarná
BYSTRIČKA PRI MARTINE
FRČKOV
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM
MARTIN - Jánošikova stopa
MARTIN, PRIEKOPA - Hrádok pri Košútoch
MARTIN - tehelňa
SOCOVCE - STRÁŽA
ŠÚTOVO
VIŠŇOVÉ - DUBNÁ SKALA

Posun dolu