Edičná činnosť SNM v Martine:


  • Zborník Etnografia - Zborník etnografického zamerania
  • Zborník Kmetianum - Zborník spoločenského a prírodovedného zamerania
  • Príležitostné tlače