Dôležité dokumenty

Na tejto stránke si môžete pozrieť, alebo stiahnuť nasledujúce dokumenty vo formáte Word, alebo PDF:

1. Bádateľský poriadok SNM v Martine PDF.
2. Cenník služieb Archívu SNM PDF
3. Cenník spoplatňovaných služieb v SNM v Martine Word, PDF.
4. Knižničný a výpožičný poriadok Knižníc SNM v Martine Word, PDF.
5. Bádateľský poriadok Archívu SNM PDF.