Aktuality a aktuálne výstavy

 • Oznam o uzavretí Múzea Andreja Kmeťa
  Slovenské národné múzeum v Martine oznamuje verejnosti, že Múzeum Andreja Kmeťa je od 1. 4. 2014 uzavreté pre návštevnícku verejnosť z dôvodu prípravy nových expozícií.


 • "Život v záhrade"
  Exkurzné prednášky v záhrade SNM - Etnografického múzea pre skupiny návštevníkov

 • Zoznam organizátorov a kontakty pre účastníkov, výrobcov a predaj v Múzeu slovenskej dediny počas akcií národopisného roka

 • Programové podujatia

  ----------------------------------------------------------------------
  Etnografické múzeum
  Naša budúcnosť v našej minulosti - Výstava predstavuje obyčaje Slovákov žijúcich v Maďarsku. (do 30. júna 2014)
  Etnofolk - Výstava je prezentáciou medzinárodného projektu Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaného v rámci programu Central Europe Programme, spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). (do 31. júla 2014)
  Martin Martinček: Básnik Liptova
  ----------------------------------------------------------------------
  Múzeum slovenskej dediny

  Veľká noc na dedine Vynášanie Moreny a prinášanie Letečka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, vytĺkanie vŕbových píšťaliek. (13. 4. 2014)

  ----------------------------------------------------------------------
  Múzeum Andreja Kmeťa
  Sme na Facebooku

  Slovenské národné múzeum v Martine oznamuje verejnosti, že Múzeum Andreja Kmeťa je od 1. 4. 2014 uzavreté pre návštevnícku verejnosť z dôvodu prípravy nových expozícií.

  ----------------------------------------------------------------------
  Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

  Karol Plicka: Praha stovežatá - V roku 2014 si pripomíname 120. výročie narodenia Karola Plicku, fotografa, ktorý je právom nazývaný básnikom slovenského ľudu. Málokto však pozná i jeho ďalšiu, napríklad českú tvorbu. (Do 30. apríla 2014)

  ----------------------------------------------------------------------
  Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

  Expozícia SNM - Múzea kultúry Rómov na Slovensku